REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARNETÓW
 1. Karnety mają określony termin ważności. Wszystkie karnety obowiązują przez 3 miesiące kalendarzowe od dnia zakupu.
 2. Po okresie ważności przejazdy nie mogą zostać wykorzystane. Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności karnetu.
 3. Okres ważności karnetów zakupionych przez internet rozpoczyna się z datą pierwszej przejażdżki.
 4. Opłata za karnet uiszczana jest całościowo wraz z pierwszym przejazdem.
 5. Karnety można zrealizować wyłącznie na torze gokartowym Crazy Drift Sosnowiec w godzinach otwarcia obiektu.
 6. Karnety są imienne. Na karnecie porusza się jedna osoba wskazana imiennie na karcie.
 7. Karnety nie są podzielne.
 8. Karnety przysługują na określony typ pojazdu
 9. Karnet obowiązuje we wszystkie dni tygodnia.
 10. Karnety nie łączą się z innymi ofertami promocyjnymi oraz imprezami zorganizowanymi.
 11. Nie ma możliwości zwrotów karnetów.
 12. Nie ma możliwości zwrotu kosztów za niewykorzystane przejażdżki.
REGULAMIN KART LOJALNOŚCIOWYCH

Regulamin promocji karty lojalnościowej.

 1. Definicje
  1. Karty lojalnościowe – bony uprawniające do darmowego przejazdu przy spełnieniu warunków poniższego regulaminu.
  2. Pieczątka – stempel zbierany na kartę lojalnościową przy każdej pełnopłatnej przejażdżce w Crazy Drift.
  3. Darmowy przejazd – bezpłatne korzystanie z gokartów na torze Crazy Drift w Sosnowcu w wymiarze 10 minut.
  4. Data ważności – czas do którego należy skompletować pieczątki, aby otrzymać darmowy przejazd.
 2. Zasady ogólne
  1. Promocja obowiązuje każdego klienta korzystającego z usług Crazy Drift.
  2. Wydana karta lojalnościowa jest spersonalizowana i przysługuje wyłącznie jednej osobie, której imię zostało wpisane na karcie.
  3. Za datę ważności przyjmuje się dwa miesiące kalendarzowe od momentu zebrania pierwszej pieczątki.
  4. Promocja Kart lojalnościowych nie łączy się z innymi promocjami.
  5. Pieczątki nie są wydawane za przejazdy promocyjne oraz za przejazdy gdzie obowiązuje inny cennik niż standardowy znajdujący się na stronie www.crazydrift.pl/cennik/.
  6. Pieczątki nie są wydawane za przejazdy przy organizacjach imprez i eventów w tym urodziny, imprezy firmowe, imprezy kawalerskie itp.
  7. Na karcie lojalnościowej od momentu zebrania pierwszej pieczątki zostaje wpisana data ważności.
  8. Za darmowy przejazd nie zostaje wydana pieczątka.
  9. Za przejazd 10 oraz 20 minutowy przysługuje jedna pieczątka.
  10. Promocja obowiązuje do odwołania.