REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARNETÓW
 1. Karnety mają określony termin ważności. Wszystkie karnety obowiązują przez 3 miesiące kalendarzowe od dnia zakupu.
 2. Po okresie ważności przejazdy nie mogą zostać wykorzystane. Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności karnetu.
 3. Okres ważności karnetów zakupionych przez internet rozpoczyna się z datą pierwszej przejażdżki.
 4. Opłata za karnet uiszczana jest całościowo wraz z pierwszym przejazdem.
 5. Karnety można zrealizować wyłącznie na torze gokartowym Crazy Drift Sosnowiec w godzinach otwarcia obiektu.
 6. Karnety są imienne. Na karnecie porusza się jedna osoba wskazana imiennie na karcie.
 7. Karnety nie są podzielne.
 8. Karnety przysługują na określony typ pojazdu
 9. Karnet obowiązuje we wszystkie dni tygodnia.
 10. Karnety nie łączą się z innymi ofertami promocyjnymi oraz imprezami zorganizowanymi.
 11. Nie ma możliwości zwrotów karnetów.
 12. Nie ma możliwości zwrotu kosztów za niewykorzystane przejażdżki.